Takstblad - Vandel vandværk

Gå til indhold

Takstblad

      Vandel Vandværk
      Takstblad 2022
Driftsbidrag                                                                                                       Ekskl. Moms
Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig                                                                             600,00 kr.
Målerafgift - årligt pr. måler                                                                                      175,00 kr.
Vandafgift pr. m³                                                                                                          6,50 kr.
Statsafgift af ledningsført vand                                                                                    6,37 kr.
Hovedanlægsbidrag.                                                                                             6.500,00 kr.
Forsyningsledningsbidrag – Byzone                                                                       7.500,00 kr.
Forsyningsledningsbidrag – Landzone                                                                 33.000,00 kr.
Stikledningsbidrag                                                                                                  7.500,00 kr.
Tilslutningsafgift nye forbruger Byzone                                                          21.500,00 kr.
Tilslutningsafgift nye forbruger Landzone                                                      47.000,00 kr

Gebyrer ved betaling efter forfaldsdato:
Rykkergebyr                                                                                        Momsfri        250,00 kr.
Åbnegebyr                                                                                                              1.000,00 kr.
Flyttegebyr                                                                                                                250,00 kr.
Prisen for ny forbruger med forventet forbrug over 1.000 m³ om året aftales med bestyrelsen.
Ved udstykning betales alle anlægs udgifter af udstykker/grundejer. Det færdige ledningsnet overdrages herefter til Vandværket.
Ved leveringsophør afbrydes stikledning ved hovedledning af vandværket.
Alle udgifter i forbindelse med afbrydelsen betales af interessenten.
Vandel Vandværk
Tlf. 20 34 55 40
E-mail Vandelvandf@gmail.com
Hjemmeside: www.vandelvand.dk
Tilbage til indhold